Grundläggande bryggmatte

Varför bryggmatte?

Oavsett om du använder Beersmith, Brewfather, Brew Log eller vad du nu än använder hjälper de programmen inte dig att förstå hur du räknar ut saker. Om någon ställer frågan "Hur räknar jag ut mitt OG?" så är inte "Installera programmet X" lösningen. Det visar bara på att det nu är två personer som inte förstår hur man räknar ut det, utan låter hjälpmedel sköta tänkandet istället.
Med grundläggande bryggmatte i huvudet vet du på ett ungefär hur programmen räknar och blir en bättre bryggare på köpet.

Då kör vi!

Den grundläggande bryggmatten använder sig av Öschle (`°Ö`) till skillnad från de (amerikanska) programmen. Det som Beersmith nämner som `1.056` motsvarar `56°Ö`, `1.007` är `7°Ö`. Inte svårare än så. För att räkna behöver vi extraktinnehåll hos våra maltsorter.

Hur räknar jag ut OG?

Formel:

OG, `°Ö = `Förväntad extraktmängd, `°Öl``/ `volym,` l`
Förväntad extraktmängd, `°Öl = (`teoretisk extraktmängd, `°Öl) * (`utbyte,` %)`
Teoretisk extraktmängd, `°Öl = `Summa`((`maltmängd,` kg) * (`extraktinnehåll, `°Öl``/kg))`

Exempel

Receptet har `4.5kg` Pale Ale Malt och `0.25kg` Crystal malt. Vi har `75%` utbyte och `20l` slutvolym.

Teoretisk extraktmängd` = (4.5kg * 300°Öl``/ kg) + (0.25kg * 270°Öl``/ kg) = 1350°Öl + 67,5°Öl = 1417,5°Öl`
Förväntad extraktmängd` = 1417,5°Öl * 75% = 1063°Öl`
OG` = 1063°Öl``/ 20l = 53°Ö (1.053)`

Vi kan även räkna omvänt och ta reda på hur mycket extrakt vi behöver för ett önskat OG, se Maltmängd.
Extraktbehov, `°Öl = `Önskat OG, `°Ö * `Önskad slutvolym,` l`

Hur kan jag se på PGB om jag får rätt OG?

PBG, Pre-Boil Gravity, är ett enkelt sätt att mäta om man är på väg mot rätt OG.
Då en vörts extraktmängd kan antas vara konstant och bara dess koncentration ändras kan man mäta PBG och volym innan uppvärmning till kok börjar.

Formel

Teoretiskt OG,` °Ö = (`PGB,` °Ö * `volym före kok, `l ) ``/ ` slutvolym, `l`

Exempel

Önskat OG är `53°Ö (1.053)` med slutvolym `20l`. PBG är uppmätt till `45°Ö (1.045)` och volym före kok är `23l`.

Teoretiskt OG` = (45°Ö * 23l) ``/ 20l = 1035°Öl ``/ 20l = 51.75°Ö` `(1.05175)`
Givet resultatet `51.75°Ö` ligger vi under vårt önskade OG med ca `1°Ö` `(1.001)`.

Hur påverkar koktiden mitt OG?

Ju längre en vört kokar desto mer vätska är det som evaporerar och på så sätt koncentrerar vörten. Nu har vörtkoket andra betydelser för slutprodukten, men vi fokuserar enbart på vörtkoncentrationen nu. Bryggprogram kan kalla det "Boil off rate" eller "Evaporation rate" men här vi kallar det för "Bortkok". Bortkoket mäts per timme och kan uttryckas både i faktisk volym eller i procent av vörten.

Formel

Slutvolym, `l = `volym före kok, `l - (`bortkok, ` l`` /h * `koktid,` h)`
Teoretiskt OG,` °Ö = (`PGB,` °Ö * `volym före kok, `l ) ``/ ` slutvolym, `l`

Exempel

Vi har två vörter, A och B, där båda har PBG uppmätt till `45°Ö (1.045)` och volym före kok är `23l`. Bortkok har uppmätts till `3l``/``h` och vört A kokar i `1h` och vört B kokar i `1.5h`.
Vört A: Teoretiskt OG` = (45°Ö * 23l) ``/ (23l - (3l`` /h * 1h)) = (45°Ö * 23l) ``/ (23l - 3l) = 1035°Öl ``/ 20l = 51.75°Ö` `(1.05175)`, avrundat till `52°Ö` `(1.052)`
Vört B: Teoretiskt OG` = (45°Ö * 23l) ``/ (23l - (3l`` / h * 1.5h)) = (45°Ö * 23l) ``/ (23l - 4.5l) = 1035°Öl ``/ 18.5l = 55.95°Ö` `(1.05595)`, avrundat till `56°Ö` `(1.056)`

Hur räknar jag ut FG?

FG kan man inte alltid räkna ut, men med hjälp av jästens förjäsningsgrad kan man approximera. Webbshoppar som Humlegårdens Ekolager och Maltmagnus har Förjäsbarhet utskrivet på sina produktbeskrivningar. Man kan även se på tillverkarnas egna hemsidor, t.ex. för White Labs och Wyeast.

Formel

FG, `°Ö = `OG, `°Ö - (`OG,`°Ö * `Förjäsbarhet,` %)`

Exempel

Vi har samma stamvört som i exemplet med PBG ovan, slutvolym `20l` med OG `53°Ö` `(1.053)`. Vi använder oss av 1 rör White Labs WLP001 California Ale med förjäsbarhet (Attenuation) `73-80%`.
FG (max)` = `OG` - (`OG` * 73%) = 53°Ö - (53°Ö * 73%) = 53°Ö - 39°Ö = 14°Ö` `(1.014)`
FG (min)` = `OG` - (`OG` * 80%) = 53°Ö - (53°Ö * 80%) = 53°Ö - 42°Ö = 11°Ö` `(1.011)`

Förutsatt att jästen håller sig inom sina parametrar hamnar FG på mellan `11°Ö` och `14°Ö` `(1.011 - 1.014)`

Hur räknar jag ut mitt utbyte?

Formel

Utbyte,` % = (`Extraktmängd, `°Öl)``/ (`Teoretisk extraktmängd, `°Öl)`
Extraktmängd, `°Öl = `OG,` °Ö * `Volym,` l`
Teoretisk extraktmängd, `°Öl = `se ovan.

Exempel

Receptet har `4.5kg` Pale Ale Malt och `0.25kg` Crystal malt. Vi har OG `50`°`Ö` och volym `19l`.

Extraktmängd` = 50°Ö * 19l = 950°Öl`
Teoretisk extraktmängd` = ( 4.5kg * 300°Öl``/ kg) + (0.25kg * 270°Öl``/ kg) = 1350°Öl + 67,5°Öl = 1417,5°Öl`
Utbyte` = 950°Öl``/1417,5°Öl = 67%`

Hur mycket malt ska jag ha?

Recept som är skalbara anger maltmängder i procent och inte i exakta vikter. Detta möjliggör att det kan enkelt kan konverteras till det som ska bryggas i, oavsett ifall du har en Braumeister eller brygger i kylväska. Det du behöver ha koll på undantaget maltförhållandena är ditt planerade OG och volym, ditt utbyte och maltens extraktinnehåll.

Formel:

Extraktbehov, `°Öl = `Önskat OG, `°Ö * `Önskad slutvolym,` l`
Teoretiskt extraktmål, `°Öl = (`Extraktbehov, `°Öl)``/ (`utbyte, `%)`
Teoretisk extraktinnehåll per `kg` malt, `°Öl = `Summa`((`maltförhållande,` kg) * (`extraktinnehåll, `°Öl``/kg))`
Totalt maltbehov, `kg = (`Teoretiskt extraktmål, `°Öl)``/ (`Teoretiskt extraktinnehåll per kg malt`°Öl``/kg)`

Exempel:

Receptet har `95%` Pale Ale Malt och `5%` Crystal malt. Vi har `75%` utbyte, planerat OG på `60°Ö` och `20l` slutvolym.
Extraktbehov` = 60°Ö * 20l = 1200°Öl`
Teoretiskt extraktmål` = 1200°Öl``/ ``75% = 1600°Öl`
Teoretiskt extraktinnehåll per `kg` malt` = ((1kg * 95%) * 300°Öl``/ kg) + ((1 kg * 5%) * 270°Öl``/ kg) = (0,95kg * 300°Öl``/ kg) + (0,05kg * 270°Öl``/ kg) = 285 + 13.5 = 298.5°Öl``/ kg`
Totalt maltbehov` = ``1600°Öl`` / 298,5°Öl``/ kg = 5.36kg`

Med det totala maltbehovet kan vi enkelt fördela det per maltsort.
Pale Ale Malt` = 5.36kg * 95% = 5.09kg`
Crystal Malt` = 5.36kg * 5% = 0.27kg`

Hur byter jag ut eller ersätter humle?

Ibland har man inte alltid den exakta humlen hemma som receptet man brygger efterfrågar, antingen annan sort eller samma sort men annat värde på alfasyror.
Målet här är att nå samma BU för den humlegiv ersättningen ska ske i.
Har vi samma humle som receptet efterfrågar men annat värde på alfasyror är det bara att använda formeln nedan. Ska en humlesort ersättas med en helt annan är formeln att använda exakt likadan men man måste ha smak- och karaktärsförändringar i åtanke. Webbshoppar som Humlegårdens Ekolager och Maltmagnus har smak- och doftkaraktärer beskrivna. Det finns även ersättningstabeller och mer avancerade verktyg för beräkning av humleersättning tillgängligt på internet. Använd valfri sökmotor och sök på "hop substitution" eller "hop replacement" eller dylikt.

Formel

Ny humlemängd, `g = (`Alfasyror ursprungshumle, `% \alpha ``/ ` Alfasyror ersättningshumle, `% \alpha) * `Mängd ursprungshumle att ersätta, `g`

Exempel

Vår humlegiva har en humlesort med `12% \alpha` och `25g`. Vi har bara `10g` av ursprungshumlen och ska ersätta resterande `15g` med humle som har `9% \alpha`.

Ny humlemängd` = (12% \alpha ``/ 9% \alpha) * 15g = 1,33333 * 15g = 20g`

Nån annan formel ni vill ha?

Skriv en kommentar på HBG2s Facebooksida så kan vi kanske lösa det.